2021 m. rugpjūčio 27 d., penktadienis

Šv. Mišios artėjančių mokslo metų proga

 Sekmadienį Šv. Mišių aukoje melsimės už moksleivius, studentus, mokytojus, akademinės bendruomenės narius.

Į Šv. Mišias kviečiame parapijiečius atsinešti kuprines, mokyklinius sąsiuvinius, penalus ir kitus mokslo metų pradžią simbolizuojančius daiktus, kurie bus pašventinti Šv. Mišių aukoje.