2021 m. lapkričio 29 d., pirmadienis

Paminėtos 40 - osios kun. Broniaus Laurinavičiaus žūties metinės

Sekmadienio popietę  prisiminėme  mūsų parapijai svarbią asmenybę -  prieš 40 metų  lapkričio 24 dieną  žuvį mūsų bažnyčios statytoją kun. Bronių Laurinavičių. Minėjimą vedė mokytoja Inesa Stvolienė. Kunigo gyvenimo kelio faktus  priminė istorijos mokytoja Staselė Černiauskienė, prisiminimais dalinosi kun. Broniaus giminaitė Jūratė Šimkūnienė, savo kūrybos eiles apie kunigą skaitė Aldona Garlienė. J. Butkevičiaus 1989 metais Švenčionių tarybos leidinyje "Rytas": išspausdintą "Baladę apie kun. B.Laurinavičių " skaitė Daiva Žilėnė.

Mintimis dalinosi Helsinkio grupės narė prof.  dr. Rasa Čepaitienė, pranešimą skaitė  Švenčionių tarybos narė Janina Deveikienė, smuiku grojo  a.a. kunigo  Broniaus giminaitė Vilija Pranskienė. Prisiminimų popietėje buvo eksponuojamis Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos mokinių piešiniai, darbai apie kun. Bronių. Po minėjimo visi parapijiečiai aplankė kun. Broniaus kapą prie kurio klebonas  Vitalijus padėjo gėles ir tarė žodį.

Minėjimo pabaigoje dar kartą buvo dedikuota  kun. Broniui Laurinavičiui  ištrauka iš  J.Butkevičiaus baladės:

"Skaidrus perlo lašas,

gyvenimas -  žygis

Skelbs būsimoms kartoms

negęstančią šlovę.

Kristuje ilsėkis,

kuklus tiesos karžygi,

Prigludęs prie mūro

savosios šventovės!"