2021 m. spalio 6 d., trečiadienis

Kviečiame į parapijos atlaidus

 


    Kaip ir kiekvienais metais spalio mėnesį švenčiame parapijinius Šv. Edvardo atlaidus.

Spalio 10 dieną kviečiame visus parapijiečius melstis už mūsų parapijos bendruomenę, kunigus, geradarius.

Šv. Mišias aukos Naujosios Vilnios  dekanato dekanas, kunigas  teol. m. dr. Eduardas Kirstukas.

Šv. Mišios aukojamos:

10:30 - lenkų kalba;

12:00  lietuvių kalba.