2020 m. gegužės 10 d., sekmadienis

Sveikinimai parapijos klebonui

 Po sekmadienio Šv. Mišių parapijiečiai pasveikino kunigą Vitalijų su kunigystės įšventinimo diena, kuri šiemet sutapo su Velykomis. Parapijiečiai dėkingi kunigui už bendrystę, maldą.Gerb. kunige Vitalijau, linkime tiesti žmogiškumo ir artimo meilės tiltus, nepritrūkti energijos, neprarasti stiprybės. Būkite išmintingas, drąsus ir atviras Dievo palaimai, kuri paliečia Jūsų kuriančias, dirbančios ir laiminančias rankas.