2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis

Kristaus žengimas į dangų (Šeštinės)

Gegužės 21d. švęsime Kristaus  žengimo į dangų iškilmes. Ši šventė švenčiame praėjus keturiasdešimt dienų po Velykų. 
Lietuvoje ir kitose šalyse ji keliama į septintą  Velykų laiko sekmadienį, kad tikintiesiems būtų lengviau joje dalyvauti.
Praėjus keturiasdešimt dienų po prisikėlimo, Kristus, paskutinį kartą pasirodęs dvylikai pakyla pas savo Tėvą, iš kurio buvo atėjęs ir įsikūnijęs Marijos įščiose. Apaštalų darbuose Lukas išsamiai aprašo šią Žengimo į dangų dieną.