2020 m. gegužės 14 d., ketvirtadienis

Kaip taisyklingai ir pagarbiai priimti šv. Komuniją?


Atsižvelgdama į dabartinę epidemiologinę situaciją valstybėje bei užsienio šalių patirtį Lietuvos vyskupų konferencija laikinai pakeitė šv. Komunijos priėmimo Lietuvoje tvarką – nuo balandžio 24 d. ji dalijama tik į ranką, tad vyskupai išplatino patarimus ir taisykles, kaip taisyklingai ir su pagarba tai padaryti:- ant delnu į viršų ištiestos dešinės rankos uždedama kairioji ranka (taip pat delnu į viršų) taip, kad abu delnai sudarytų kryžių.
-  abu delnai turi išlikti tiesūs, nesulenkti „laivelio forma”;
- priimant šv. Komuniją, priimančiojo rankos nekeliamos į viršų, kad nepaliestų šv. Komunijos dalintojo rankų;
- šv. Komunijos dalintojui paskelbus „Kristaus Kūnas!” ir padėjus ostiją ant priimančiojo rankos, atsiliepiama „Amen!”. Tuomet, neatsitraukiant nuo šv. Komunijos dalintojo, ostija paimama dešinės rankos pirštais ir įsidedama į burną;
-  šv. Komunija priimama iš karto, vos tik yra įdedama į delną. Draudžiama šv. Komuniją neštis į suolą ar į kitą vietą.