2019 m. gruodžio 16 d., pirmadienis

Advento rekolekcijosGruodžio 21 d. (šeštadienį) kviečiami parapijiečiai į rekolekcijas, kurių metu galėsite atlikti išpažintį.
Rekolekcijose dalyvaus svečiai kunigai.
Šv. Mišių  tvarka:
9.00 val. Kaltanėnų bažnyčioje.
10.30 val. Švenčionėlių bažnyčioje (lenkų kalba).
12.00 val. Švenčionėlių bažnyčioje (lietuvių kalba).