2019 m. spalio 6 d., sekmadienis

PIRMOJI KOMUNIJA – EUCHARISTIJOS SAKRAMENTASAtsižvelgiant į liturginių metų laikotarpį bei programos seką ir turinį, vaikų katechezę mūsų parapijos bažnyčioje vaikai Pirmajai Komunijai ruošiami vienerius mokslo metus (nuo spalio  iki gegužės mėn.) 

Pasirengimas yra veiksmingas tik tuo atveju, jeigu vaikas gauna krikščioniškąjį auklėjimą savo šeimoje, ir joje mato krikščioniško gyvenimo pavyzdį. Šį įsipareigojimą tėvai ir krikštatėviai prisiima jau vaiko Krikšto metu ir privalėtų būti ištikimi savo pažadui. Sekmadieniais ir švenčių metu kartu su vaiku dalyvauti Šv .Mišiose; bendradarbiaujant su katechetu, padėti ruošti vaiką sakramentams.
Vaikų,norinčių šiais mokslo metais pasiruošti Pirmajai Komunijai registracija vyksta pas kleboną iki š.m. spalio 27 dienos.