2019 m. spalio 14 d., pirmadienis

Šv. Edvardo atlaidaiŠių metų spalio 13d. Šv. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje buvo  švenčiami šv. Edvardo atlaidai. Tai patys iškilmingiausi, tradiciškai daugiausiai žmonių sukviečiantys atlaidai. 
Į atlaidus atvyko ir šventas mišias aukojo svečias iš Gervėčių (Gardino vyskupija) - kunigas Elijas Anatolijus Markauskas.
Aukos liturgijoje parapijiečiai prie Viešpaties altoriaus nešė aukas, prašydami žemiškojo  karaliaus Edvardo įkvėpimo kilniems darbams. Tvirtumo, kad sugebėtų savo šeimose, bendruomenėse gyventi Jo vertybėmis ir jas skleisti. 
Po šv. mišių parapijiečiai padėkojo svečiui už atvykimą, Dievo žodį, šv. mišių auką. Mišių dalyviai į namus iškeliavo su  pakylėta dvasia, didesne sielos ramybe, gilesniu tikėjimu.