2019 m. spalio 6 d., sekmadienis


Spalio mėnuo Bažnyčioje yra skiriamas maldoms į Švenčiausiąją Mergelę Mariją, prieš Šv. Mišias kalbamas rožinis, suklumpama litanijai.