2017 m. balandžio 14 d., penktadienis

Didysis penktadienis


Didysis Penktadienis – Viešpaties kančios ir mirties diena.  Bažnyčia garbina Kryžių, “ant kurio kabojo pasaulio Atpirkėjas”. Po liturgijos Švenčiausiasis šydu uždengtoje monstrancijoje procesijos būdu nešamas į Kristaus kapą, kur po giesmės “Verkite, Dievo angelai šventieji” tyliai adoruojama.