2023 m. kovo 24 d., penktadienis

Viešpaties apsireiškimo iškilmė


Lygiai devyniems mėnesiams likus iki Jėzaus gimimo, švenčiame Viešpaties Apreiškimą Marijai ir Jo Įsikūnijimą. Mergelė Marija labai intymiai susijusi su šiuo įvykiu, per kurį tapo Dievo Motina. Dėl šios priežasties Apreiškimas ilgą laiką buvo laikomas Mergelės Marijos švente. Tačiau pradžioje tai buvo Viešpaties Apreiškimas, ir reforma po Vatikano II susirinkimo grąžino šį terminą, nes būtent Žodis, tapęs kūnu, iš tiesų yra šventimo šerdis.

Akimirka, kai Dievo Sūnus tapo žmogumi Mergelės Marijos įsčiose, šią dieną ypač patraukia dėmesį kontempliuojant ir Kristų, ir Jo Motiną. Ateidamas į pasaulį, Kristus pakluso Tėvui, sakydamas: „Štai ateinu vykdyti tavo, o Dieve, valios.“ (Žyd 10, 7) Savo ruožtu Marija aidu atsiliepė į šį pareiškimą, tardama angelui: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei.“ Šiuo pavyzdiniu tikėjimo aktu ji priima Kristų ir pradeda švelniai Jį nešioti savo kūne. Apreiškimas taip pat teikia progą kuo labiausiai džiaugtis, nes Įsikūnijime dėl Atpirkimo apibendrinamas Dievo meilės planas žmonėms, jame jau yra visos žmonių giminės sudievėjimo Bažnyčioje užuomazga.