2023 m. balandžio 12 d., trečiadienis

 

Šiandien sukanka 15 metų, kai mūsų parapijos klebonas Vitalijus keliauja kunigystės keliu. Parapijiečiai Jums dėkoja už  paprastumą ir dėmesingumą, dvasinės patirties skleidimą. Dėkojame už meilę Dievui ir Jo Bažnyčiai, už nuoširdų rūpinimąsi mūsų parapija.

Tegul stiprina Jus Šventoji Dvasia, dovanodama Jėzaus ramybę.