2023 m. balandžio 6 d., ketvirtadienis


 Didysis Ketvirtadienis - kunigystės įsteigimo diena.
Šiandien prisiminkime visus sutiktus kunigus. Padėkokime Dievui už jų tarnystę ir melskime, kad Šventoji Dvasia vestų, stiprintų, įkvėptų tarnauti Kristaus pavyzdžiu. 
Parapijiečiai sveikina kunigą Vitalijų su profesine švente. Stiprios sveikatos ir gausios Dievo palaimos!