2020 m. balandžio 11 d., šeštadienis

Kristus prisikėlė. Aleliuja!

Kristaus prisikėlimas - Didžiosios paslapties šventė - geriausias metas apmąstyti tikrąsias vertybes.
Švęskime Velykas širdyje!

Šv. Mišių tiesioginė transliacija čia