2020 m. balandžio 9 d., ketvirtadienis

Didysis ketvirtadienis


Šiandien pasaulio krikščionys pradeda minėti šv. Velykų tridienį. Tas dienas tyli varpai, pagarbioje rimtyje laukiama Jėzaus Kristaus prisikėlimo.
Didįjį ketvirtadienį Kristus Jeruzalėje valgė paskutinę vakarienę ir įsteigė Švenčiausiąjį Sakramentą – Mišias, Komuniją ir Kunigystę, paskui Alyvų sode meldėsi, buvo suimtas ir pradėjo savo kančios kelią.
Didįjį ketvirtadienį bažnyčiose nutyla vargonai ir varpai, prasideda didžiausio religinio susikaupimo tridienis išgyvenant Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą.
Didysis ketvirtadienis dar vadinamas „švariuoju ketvirtadieniu“. Tą dieną būdavo tvarkomos sodybos, namai. Moterys šluotražiais nušveisdavo aprūkusias lubas, plaudavo sienas, šveisdavo stalus, išpurtydavo patalynę, vėdindavo drabužius, išplaudavo visus skalbinius, indus, kad visi metai būtų švarūs.
Šiandien dera Gavėnios susilaikymo metu sutaupytus pinigus išdalyti stokojantiesiems.
Šv. Mišių transliacija internetu 18 val. Čia