2020 m. vasario 10 d., pirmadienis

Pasaulinė ligonių diena1992 metais popiežius Jonas Paulius II  vasario 11 dieną paskelbė Pasauline ligonių diena
Kviečiame, vasario 11d.  19 val. Šv. Mišiose  pasimelsti už sergančius.
Šią diną mini visas krikščioniškas pasaulis. Kiekvienais metai popiežius meldžiasi pats ir ragina tikinčiuosius melstis už ligonius. Ta proga jis parašo apaštalinį laišką. Laiško turinys priklauso nuo to, kokios problemos aktualiausios, kokios ligos labiausiai atkreipia visuomenės dėmesį.
Popiežiaus žinia šiai dienai:
https://lvk.lcn.lt/naujienos/,382