2020 m. vasario 29 d., šeštadienis


Gavėnios sekmadieniais 11.40 val.  giedami GRAUDŪS VERKSMAI


Graudūs verksmai – tai populiarios Viešpaties Kančios apmąstymo pamaldos, atsiradusios Lenkijoje VI a. pabaigoje. Jas išplatino pranciškonai XVIII a. Į lietuvių kalbą giesmės buvo išverstos apie 1859 m., labiausiai išplito Seinų vyskupo A. Baranausko vertimas. Graudžių verksmų giesmės neapsiriboja vien biblinių įvykių pristatymu. Jos nori pažadinti mūsų jausmus, taip pat ir apmąstymus apie kančios esmę, apie savo gyvenimą ir elgesį, kadangi esame atpirkti labai didele kaina.
Graudūs verksmai giedami gavėnios laiku, ypač sekmadieniais: pirmoji dalis I ir IV gavėnios sekmadienį (ir po jo einančiomis savaitės dienomis), antroji dalis – II gavėnios ir I Kančios sekmadienį, trečioji dalis – III gavėnios ir Verbų sekmadienį. Pirmosios dalies tekstai rodo Jėzaus kentėjimus nuo maldos Alyvų kalne iki neteisingo įskaudinimo teisme. Antrojoje dalyje apmąstomas Kristaus plakimas, vainikavimas erškėčiais ir pasmerkimas mirti, trečiojoje – tai, ką Jėzus yra iškentėjęs savo kelionėje į Kalvarijos kalną ir prikaltas prie kryžiaus.