2016 m. balandžio 5 d., antradienis

Sutvirtinamųjų jubiliejus Vilniuje

Brangūs jaunuoliai ir jaunuolės,
Šiais ypatingais Gailestingumo metais kviečiu Jus, drauge su visuotine Bažnyčia, švęsti Sutvirtinamųjų Jubiliejų 2016-04-24d., kuris šią dieną bus švenčiamas ir
Vatikane, Šv. Petro Bazilikoje.
Popiežius Pranciškus sveikindamas paauglius sako: „Ne visi galėsite atvažiuoti į Romą, tačiau Jubiliejus yra tikrai visiems, todėl jis švenčiamas taip pat jūsų vietinėse Bažnyčiose. Visi kviečiami į šią džiaugsmo šventę. Pasiruošite jai, pasirenkite ne tik kuprines ir vėliavas, bet ypač savo širdis ir protus. Norėčiau pasišaukti kiekvieną iš jūsų, vieną po kito, vardu, taip kaip kasdien daro Jėzus, nes gerai žinote, kad „jūsų vardai įrašyti danguje“ (Lk 10,20). Jūsų vardai išdrožti Dievo Tėvo širdyje, kuri yra Gailestingumo Širdis, kuriai prigimtas atleidimas ir švelnumas. Viešpats telaimina kiekvieno iš jūsų žingsnius link Šventųjų Gailestingumo durų!“
Tad visus arkivyskupijos parapijų sutvirtinamuosius kviečiu tapti piligrimais ir dalyvauti sutvirtinamiesiems skirtame renginyje.
Vilniaus Arkivyskupas Gintaras Grušas
RENGINIO DIENOTVARKĖ
·       Balandžio 24 d.:
Ø  12:30  val. grupelės renkasi prie Aušros Vartų;
Ø  13:00 val. Vyskupo Arūno Poniškaičio katechezė (15 min.);
Ø  13:15 val. kolona keliauja iki Gailestingumo šventovės; šlovindami Dievą giedame ir eidami, kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį.
·       Šlovinimas prie Gailestingumo Šventovės 13:30 val.:
Ø  Kun. Mariusz Marszalek  pristato  "Gailestingojo Jėzaus" paveikslo istoriją;
Ø  Šlovindami keliaujame į arkikatedrą;
·       Arkikatedra 14:00 val.;
Ø  Liudijimas 30 min. (tuo pačiu metu pagal individualius poreikius išpažintis).
Ø  Šv. Mišios 14:30 val.
·       Koncertas skverelyje prie Katedros 16 val. ICHTHUS.
Ø  Suneštinės vaišės savo grupelėse.
·         Arkivyskupas ir vyskupas individualiai bendrauja su grupelėmis.

* Grupelių išankstinė registracija iki 2016 balandžio 1 d.;
* informacijos skleidėjas ir registracija - katechetikos centras;
* renginio trukmė 4 val.

Sutvirtinamųjų jubiliejus
2016-04-24
Dalyvių atmintinė
Balandžio 24- tai dienai nuoširdžiai prašome:
1.    Maldos  už  renginio organizatorius, šlovintojus  ir dalyvius;
2.    Susipažinti su šlovinimo giesmėmis  (maldynas - giesmynas bus atsiųstas katechetams). Jos bus giedamos einant eisenoje;
3.    Išmokti kalbėti Dievo Gailestingumo vainikėlį.  Parapijos bus atsakingos po vieną dalį, paskirstys VAKC;
Dievo Gailestingumo vainikėlis gali būti kalbamas varstant mums įprasto rožinio karoliukus. Pradžioje kalbame „Tėve mūsų", „Sveika, Marija", „Tikiu Dievą Tėvą". Toliau ties didesniais karoliukais meldžiame: Amžinasis Tėve, aukoju Tau mieliausiojo Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes. Ties mažesniais karoliukais kalbame: Dėl skaudžios Jėzaus kančios būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Pabaigoje: Šventas Dieve, šventas Galingasis, šventas Amžinasis, pasigailėk mūsų ir viso pasaulio. (3 kartus)
4.    Pasigaminti savo parapijos ženklą. (kepurėlė, skarelė, vėliavėlė, ant pagaliuko priklijuotas simbolis...);
5.    Patogiai apsiauti, pasirūpinti apsauga nuo lietaus;
6.    Su savimi pasiimti užkandžių, vandens  sau ir draugui J;
7.    Pasiimti sulankstomą kėdutę ar pledą atsisėsti.


Informacijos skleidėjas ir registracija - VA katechetikos centras

Grupelių išankstinė registracija iki 2016 balandžio 1 d.