2016 m. kovo 9 d., trečiadienis

Kovo 11 ir Lietuvos bažnyčia

    
     Kovo 11 d. minėsime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Verta prisiminti, kad Lietuvos Bažnyčia aktyviai reiškėsi sovietų okupacijos ir atgimimo laikotarpiu bei atliko svarbų vaidmenį atkuriant laisvą Lietuvą. 
     Nors Lietuvos Bažnyčios hierarchija tiesiogiai neįsiliejo į Sąjūdį, o pastarasis laikėsi kiek atokiau nuo religijos reikalų, tačiau Lietuvos kunigai, ypač tie, kurie garsėjo disidentine laikysena, turėjo didžiulę įtaką Sąjūdžio lyderiams. Taip pat ne vienoje Lietuvos vietovėje Sąjūdžio grupės formavosi apie aktyvų kunigą, o Sąjūdžio susirinkimus lydėjo šv. Mišios. Apskritai Atgimimo laikotarpiu Lietuvoje vyravo tautos bei Bažnyčios prisikėlimo motyvai. Steigiamasis Sąjūdžio suvažiavimas ir Vilniaus Arkikatedros gražinimas tikintiesiems tarsi susiliejo į vieną įvykį. Lygiai taip pat, kaip Sąjūdžio suvažiavimą sveikino ir rėmė Bažnyčią, taip pat ir Arkikatedros gražiniams buvo suvokiama kaip reikšminga tautos, nepaisant jos atstovų religinių įsitikinimų, šventė.
    Kviečiame Švenčionėliškius prisiminti šią dieną ir kaip kažkada – pasimelsti už lietuvių vienybę, už dvasininkus, parapijiečius, kurie aukojosi vardan mūsų gerovės.

    Šv. Mišios už Lietuvos laisvę bus aukojamos Kovo 11 d. 19 val.