2016 m. sausio 6 d., trečiadienis

Trys Karaliai

"Trys karaliai" aplankė parapijos tikinčiuosius, pasveikino pranešė, kad matė užgimusią žvaigždę, kuri šiais metais atneš į mūsų gyvenimą tikėjimo gilumą, skalsos mūsų stalui, džiaugsmingo juoko šeimoms! Su šventėmis!
Nuotrauka iš Švenčionėlių kultūros centro svetainės