2016 m. sausio 4 d., pirmadienis

Sveikinimas

Švenčionėlių lenkų bendruomenės jaunimas sausio 3 d. pasveikino parapijiečius su šv. Kalėdomis ir  Trimis Karaliais. Jaunimas padėkojo gimusiasm kūdikėliui, atnešusiam šviesą mums visiems. Deklamavo eiles, pagiedojo keletą giesmių, įteikė klebonui dovanų.