2015 m. gruodžio 13 d., sekmadienis

Skelbimai


  • Gruodžio 19 d. mūsų bažnyčioje vyks advento rekolekcijos. Šv. mišios aukojamos sekmadienio tvarka.

  • Gruodžio 21 d. 14 val. "Caritas" kviečia gyvenančius nepritekliuje, senyvo amžiaus, vienišus parapijiečius praleisti valandėlę kartu prie bendro Kūčių stalo. Norinčius ateiti prašome informuoti kleboną arba "Carito" darbuotojus.

  • Gruodžio 28 d. 12 val. vaikų dienos centras "Šypsenėlė" kviečia vaikus ir jų šeimas į parapijos namus švęsti KALĖDAS. Norinčius dalyvauti - prašome informuoti v.d. centro "Šypsenėlė" darbuotojus.

  • Primename, kad sunkiau gyvenantys parapijiečiai gali kreiptis pagalbos į Maltos ordino grupę, kuri įsikūrusi Švenčionėlių ketaus liejinių gamyklos patalpose (įėjimas nuo Partizanų gatvės). 

  • Bažnyčioje yra pastatyta advento dėžė. Kviečiame parapijiečius paaukoti negendačių maisto produktų, kurie bus išdalinti gyvenantiems nepritekliuje parapijos tikintiesiems.

  • Piemenėlių šv. mišios vakare - gruodžio 24 d. 21 val. 

  • Kūčių mišios lenkiškai kalbantiems parapijiečiams - gruodžio 24 d. 19 val.