2015 m. balandžio 5 d., sekmadienis

Velykų ryto fotoreportažas


Velykų ryto šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje