2015 m. balandžio 21 d., antradienis

Gerb. Kunige Dovydai, sveikiname kunigystės dviejų metų sukakties proga
Kunigystės pasodintas medis jumyse jau įsišaknijo.
Lai ir toliau  teveši, teaugina stiprias šaknis, 
nepalūžta per audras.
Linkime  jums, kad prie jūsų medžio šimtai
ir tūkstančiai glaustųsi. 
Atsiminkite, Dievas savo išrinktųjų neapleidžia,
 rūpinasi jais.

  Pasišventimo ir kantrybės pasirinktame kelyje.

Švenčionėlių šv. Edvardo parapijos  bendruomenė 

2015 04 21