2013 m. spalio 14 d., pirmadienis

JĖZUS LAUKIA TAVĘS!

Spalio 4 d. 15 val. vyko  viso Pasaulio vaikų vienos valandos Švč.  Sakramento Adoracija. Adoraciją pravedė kun. Dovydas Grigaliūnas. Pagiedojome giesmelių, klausėmės meditacinių maldų, kiekvienas išsitraukėme ir parsinešėme namo apmąstyti ir išgyventi asmeniškai kiekvienam skirtą Dievo Žodžio ištraukėlę, parašytą ant mažų lapelių. Meldėmės bendrai Fatimos angelo maldą ir kiekvienas ją parsinešė į namučius. Kartu maldoje jungėsi ir šešios mokytojos, kelios mamos, močiutės. Kadangi  spalis –Rožinio maldos, skirtos pagarbinti Dievo Motiną, mėnuo  pasidalinome rožinio lankstinukus bei Dievo Gailestingumo paveikslėlių, kad Jėzaus Meilė pripildžiusi visų širdis Adoracijos metu, lydėtų kasdienybėje ir dalintumėmės ja su kitais.
 Dėkingi  klebonui Edmundui Paulioniui, kad palaikė mūsų iniciatyvą, parūpino vaikams žvakučių ir meldėsi kartu. Dėkojame visiems atsiliepusiems ir atėjusiems Būti su Jėzumi.
Kviečiame kiekvieną  savaitės ketvirtadienį ateiti valandos adoracijai prieš š. Mišias.