2013 m. spalio 7 d., pirmadienis

Jaunimo piligriminiame žygyje Aušros vartai - Trakai Švenčionėlių parapijos tikintieji

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro organizuojamas kasmetinis  piligriminis  žygis Aušros Vartai - Trakai jau tapo tradicija. Šiais metais jis vyko rugsėjo 7 d., Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmių išvakarėse. Šių metų žygio tema „TIKĖJIMAS = TIK–ĖJIMAS”, skirta Tikėjimo metams.
Kunigui Dovydui Grigaliūnui pakvietus, pirmąkart tokiame žygyje dalyvavo ir grupelė  švenčionėliškių ir linkmeniškių. Beveik 300 piligrimų giedodami patraukė Vilniaus gatvėmis. Išties nepamirštamas įspūdis keliauti tokiame dideliame tikinčių žmonių būryje. Šios kelionės dvasinis vadovas ir bendražygis buvo vyskupas Arūnas Poniškaitis, tokiame žygyje dalyvaujantis jau trečiąkart. Taip pat keliavo daug kunigų bei vienuolių.Kelionė buvo labai įvairiapusiška: eidami ne tik  šlovinome Dievą giesmėmis, bet ir kalbėjome Gailestingumo vainikėlį, Švč. Mergelės Marijos rožinio Džiaugsmo slėpinius, vyko parapijų bei organizacijų prisistatymai. Žygio, kuris tęsėsi maždaug 10 valandų, metu buvo keturi sustojimai. Kiekvienas iš jų prasmingas ir vis kitoks. Pirmojo sustojimo metu kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas įkvepiančiai kalbėjo apie tikėjimą bei jo prasmę, antrajame – jauna šeima dalinosi dvasine patirtimi, įgyta savanoriaujant Gvatemaloje. Lentvaryje užsukome į išskirtinio grožio Viešpaties Apreiškimo Mergelei Marijai bažnyčią, kur vyko Švč. Sakramento pagarbinimas . Paskutinis sustojimas buvo linksmiausias, nes linksmino klounai.  Nepaprasti klounai, o tikintys! Žygio tikslas – Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia. Ją pasiekėme maždaug septintą valandą vakaro. Bažnyčios šventoriuje džiaugsmingus piligrimus pasitiko J. E. kardinolas Audrys Juozas Bačkis.  Kardinolas aukojo šv. Mišias, jų metu kreipdamasis į jaunimą, ragino nesustoti, visuomet eiti į susitikimą su Dievu, malda palaikyti kenčiančius brolius ir seseris.

Po Šv. Mišių visi piligrimai atokvėpiui buvo pakviesti į Vytauto V. Landsbergio ir jo grupės koncertą, vykusį Trakų šventovėje.
Namus pasiekėme tik po vidurnakčio. Džiaugėmės turėję išties prasmingą, įspūdingą bei ilgą dieną, praturtintą Dievo malonėmis, mielais susitikimais su žmonėmis, nuoširdžiu bendravimu ir naujomis draugystėmis. Svarbiausia, kad per žygį patyrėme tikrą naują draugystę su Jėzumi, kuris keliavo ir keliauja su mumis kasdien.

Nijolė