2013 m. gegužės 19 d., sekmadienis

Sekminių procesija Švenčionėliuose


Su Sekminių sekmadieniu baigiasi 50 dienų šv. Velykų laikotarpis. Sekminės švenčia šv. Dvasios Apsireiškimą. Šv. Dvasia įkvėpė apaštalus naujam dvasiniam gyvenimui pirmąją Sekminių dieną. Mes tą pačią Dvasią gavome, kai buvome krikštyti ir priėmėme Sutvirtinimo Sakramentą. Na o visi tikintieji gavę Šv. Dvasios, yra įgalioti skelbti Kristaus Meilės ir Vilties Evangeliją.
Melsdami Šv. Dvasios dovanų Švenčionėlių parapijiečiai dalyvavo sekminių procesijoje: