2013 m. gegužės 5 d., sekmadienis

Motinos dieną skambėjo sveikinimai Motinoms

Gerasis Viešpatie, mes jungiame savo maldas su maldomis visų motinų besimeldžiančių pasaulyje. Viešpatie, mes sugaišome labai daug laiko nerimaudamos ir bandydamos savarankiškai pakeisti situaciją arba iš viso nieko nedarydamos. Bet dabar, Viešpatie, apsijungusios su visomis mūsų seserimis Tavoje šeimoje, mes šloviname Tave ir dėkojame Tau už naujų viltį, kurią dovanojai mums tuomet, kai įteikėme Tau savo vaikus. Dėkojame Tau, Viešpatie, už motinystės dovaną, už šį palaiminimą. Mes dažnai pamirštame, kaip begaliniai Tu mumis pasitiki patikėdamas savo mylimiausius vaikus mūsų globai. Meldžiame padėk mums visuomet suvokti kaip svarbu yra būti motina

Švenčionėlių bažnyčioje kunigai ir jaunimas sveikino mamytes Motinos dienos proga. Dar vakar buvo aukotos šv. Mišios už mirusias motinas, o šiandien iškilmingu palaiminimu bei gėlėmis pagerbtos visos šv. mišiose dalyvaujančios motinos.