2012 m. gruodžio 26 d., trečiadienis

“Veritas de terra orta est!” – „Tiesa išdygo iš žemės“


Brangūs broliai ir seserys! Meilė ir tiesa, teisingumas ir taika susitiko, įsikūnijo žmoguje, Betliejuje gimusiame iš Marijos. Tasai žmogus yra Dievo Sūnus, yra istorijoje pasirodęs Dievas. Jo gimimas yra naujo gyvenimo daigas visai žmonijai. Kiekviena žemė tetampa gera žeme, kuri priima ir iš kurios išdygsta meilė, tiesa, teisingumas ir taika. Visiems, džiugių Kalėdų!

Popiežius Benediktas XVI