2012 m. gruodžio 14 d., penktadienis

Advento popietė Švenčionėlių Mindaugo gimnazijoje


Ignas, Marija ir Nijolė. fotografas G. Nalivaika

Advento popietėje, kurią organizavo dorinio ugdymo mokytojai V. Urbonienė,  N. Stulgaitytė ir ateitininkų kuopa (vad. G. Šalna), dalyvavo Ignalinos gimnazijos Ic klasės mokiniai.   Popietės metu nuskambėjo Kalėdiniai sveikinimai įvairiomis kalbomis, skambėjo fortepijonu atliekamos melodijos, dainavo gimnazijos „Dainos studijos“ atlikėjai. Ignaliniečiai taip pat atsivežė savo meninę programą. Pabaigoje buvo suvaidintas mini vaidinimas su gražia pabaiga ir moralu – mylėkime vieni kitus.