2021 m. gegužės 3 d., pirmadienis

Gegužinės pamaldos

„Geroji Motina, visą laiką žvelk į šią tautą ir ją laimink. Stiprink lietuvių ryžtą klausyti Tavo Sūnaus Jėzaus žodžio; to gyvybės žodžio, kuris čia buvo pasėtas prieš amžius.” - sakė popiežius Jonas Paulius II Šiluvoje. Gegužės mėnuo skiriamas Švč. Mergelės Marijos garbei, kai jos užtarimo ypatingai meldžiamės gegužinėse pamaldose: http://bit.ly/gegužinės Kviečiame melstis bažnyčiose, namuose, šeimose.