2020 m. lapkričio 29 d., sekmadienis

Advento kalendorius „Jei neturėčiau meilės, aš būčiau niekas”

Advento laikotarpiu Caritas visus žmones kviečia į šeimynišką santykį – atjautos, supratimo, kito priėmimo. Kviečiame dalintis šiluma ir prisiminti, jog esame susieti tamprių saitų – esame broliai ir seserys Kristuje. Pagalba vienas kitam yra itin svarbi sąlyga mūsų gyvenimuose. Tačiau dažnai nutinka taip, kad būti dėl kito tampa labai sudėtinga. Kiekvienam mūsų pritrūksta meilės. dvento kalendorius besiremdamas popiežiaus Pranciškaus enciklika „Amoris Laetitia” kviečia mus mokytis mylėti! Kiekvieną dieną sekdami Šv. Pauliaus Himno meilei (1 Kor 13, 4-7) žodžiais galėsime atlikti paprastas užduotis, kurios mus mokys mylėti savo artimą. Keliaudami Advento kelionę galėsime permąstyti savo nuostatas trukdančias mums būti dėl kito, melsimės bandydami geriau suprasti ką reiškia atsakyti į kvietimą mylėti artimą, kasdienybėje atliksime mažus, bet svarbius meilės darbus. Gruodžio 24 dieną atkeliausime iki Kūčių vakarienės į kurią galėsime pakviesti ir Jėzų Kristų, kuris ateis į mūsų namus ir širdis, jei tik išgirsime Jo balsą ir atversime duris