2020 m. spalio 23 d., penktadienis

Parapijos globėjo, Šv. Edvardo atlaidai

Tradiciškai spalį paminėjome mūsų parapijos globėją Šv. Edvardą. Šventąsias mišias aukojo Arkikatedros Bazilikos vikaras Edvard Dukel. Aukos liturgijoje parapijos bendruomenė nešė atnašas. Karaliaus Mindaug gimnazijos bendruomenė aukoja karališkąsias lelijas. Ugniagesiai gelbėtojai prie šventojo altoriaus nešė naminę duoną. Pašto darbuotojai aukojo laišką, patarnautojai Šv. Raštą. Medicinos darbuotojai atnašų metų aukojo medų.Policininkai aukojo, atšvaistus ir prašė saugoti visus esančius, po Šv. Mišių atšvaitai padalinti parapijiečiams.Jaunieji patarnautojai atnašų metu nešė duoną ir vyną. Iškilmingos mišios baigėsi procesija aplink bažnyčią. Padėkos žodžius už mišių auka ir sveikinimo žodį vikarui tarė parapijos bendruomenės nariai, choristai.