2020 m. rugsėjo 3 d., ketvirtadienis

Šv. Mišių aukoje pašventinta mokyklinė atributika

Sekmadienį Šv. Mišių aukoje  meldėmės už moksleivius, studentus, mokytojus, akademinės bendruomenės narius.  Į Šv. Mišias  parapijiečiai atsinešė kuprines, mokyklinius sąsiuvinius, penalus ir kitus mokslo metų pradžią simbolizuojančius daiktus, kurie po Šv. Mišių buvo pašventinti. Rūpinantis  saugumu kelyje dovanų visi vaikai gavo  po atšvaitą.