2018 m. liepos 24 d., antradienis

ŠVENTŲ MIŠIŲ AUKOJIMO TVARKA

Sekmadieniais
9.00 val. lietuvių kalba
10.30 val. lenkų kalba
12.00 val. lietuvių kalba

Antradienis-trečiadienis- penktadienis
19.00 val. lietuvių kalba

Ketvirtadienį
9.00 val. lietuvių kalba

Šeštadienį
11.00val. lietuvių kalba