2017 m. rugpjūčio 20 d., sekmadienis

Švenčionėliškiai paminėjo 110-ąjį parapijos įkūrimo jubiliejų

Rugpjūčio 20 d. Švenčionėliškiai paminėjo 110-ąjį Šv. Edvardo parapijos įkūrimo jubiliejų. Parapijos bažnyčioje šv. Mišias aukojo Švenčionių rajono Dekanas Kunigas Medardas Čeponis, svečias iš Pabradės - Klebonas Kunigas Deimantas Braziulis ir Švenčionėlių Klebonas Kunigas Raimundas Macidulskas. 
„Mano namai vadinsis maldos namai visoms tautoms“ sakoma šios dienos Evangelijoje. Džiugu ir malonu matyti, kaip nuoširdžiai šiandien susirinkę tikintieji meldėsi, klausėsi Dievo žodžio, nešė atnašas, skaitė skaitinius, giedojo, koncertavo, nuoširdžiai plojo atlikėjams - Švenčionėlių parapijiečiams. Bažnyčios šventoriuje - buvusios bažnyčios vietoje - pasodintas ąžuoliukas simbolizuos parapijiečių tvirtumą ir gyvą, tikinčią bendruomenę.
Ačiū parapijiečiams ir svečiams prisidėjusiems prie parapijos jubiliejaus paminėjimo, dalyvavusiems šventinėse šv. Mišiose, atlikėjams, jaunimui, parapijos pastoracinei ir ekonominei taryboms - už šventės organizavimą.