2017 m. sausio 16 d., pirmadienis

Lietuvos laisvės gynėjų dienos minėjimas

        Sausio 13-ąją, Lietuvos laisvės gynėjų dieną, visoje Lietuvoje tradiciškai prisimenami ir pagerbiami gyvybę už šalį 1991 metais paaukoję žmonės. 1991 metais šią dieną įvykęs masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus, perimti jų kontrolę, tuo būdų atimant laisvę iš 1990 metais atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos, parodė tikrąjį lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą ginti savo valstybę.
        Laisvės gynėjų dienos renginiai prasidėjo akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ kuri vyko visose Švenčionių rajono mokyklose, įstaigose - languose buvo uždegtos atminimo žvakutės.
        Vakare 19 val. Lietuvos laisvės gynėjų dienos minėjimas vyko Švenčionėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje. Minėjimo pradžioje giedant chorui - iškilmingai įneštos Lietuvos valstybės ir Lietuvos valstybės istorinė vėliavos. Prieš šv. mišias susirinkusius pasveikino ir pranešimą skaitė Švenčionių r. savivaldybės meras Rimantas Klipčius. Mišias už laisvės gynėjus aukojo parapijos klebonas Raimundas Macidulskas. Po šv. mišių prasidėjo minėjimas, kurio metu susirinkusieji giedojo ,,Tautišką giesmę",  paminėdami žuvusiuosius - uždegė žvakutes. Patriotiškus ir nuoširdžius muzikinius numerius atliko Švenčionėlių meno mokyklos ir Švenčionėlių socialinių paslaugų centro mokiniai ir mokytojai. Minėjimas baigėsi skambant vienai gražiausių giesmių ,,Lietuva brangi"
        Dėkojame Lietuvos laisvės gynėjų dienos minėjimo dalyviams: merui Rimantui Klipčiui, kunigui Raimundui Macidulskui. Organizatoriams - Švenčionėlių kultūros centruiŠvenčionėlių meno mokyklos kanklininkėms ir mokytojai Mildai Matijošiūtei, mokiniui Lukui Kuleš ir jo mokytojai Loretai Šidlauskienei. Mokytojui, vargonininkui Gyčiui Šalnai ir bažnyčios chorui. Solistei Lina Rodevičienei. Vedėjams - Ugniui, Dijai ir Jovitai. Savanoriams  ir visiems dalyvavusiems šv. mišiose bei minėjime.
Nuotraukos iš Švenčionėlių Kultūros centro puslapio.