2016 m. lapkričio 10 d., ketvirtadienis

Lapkričio 19 d. – Aušros Vartų atlaidų jaunimo diena