2016 m. spalio 3 d., pirmadienis

KVIETIMAS

Mieli Tėveliai ir vaikai, visus, kurie norite mūsų parapijoje ruoštis PIRMAJAI KOMUNIJAI, kviečiame sekmadienį (spalio 9 d.) po "Sumos" Šv. Mišių susirinkti bažnyčioje. Smulkesnė informacija teikiama zakristijoje kiekvieną dieną prieš Šv. Mišias.