2016 m. rugsėjo 1 d., ketvirtadienis

Švenčiant didžiuosius Švč. M. Marijos Gimimo atlaidus Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras rugsėjo 10–11 dieną kviečia jaunimą į Jaunimo dieną „Tau ir pati tamsa nėra tamsi, ir naktis šviečia kaip diena" (Ps 139, 12) ŠILUVOJE.