2016 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis

Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė

Gegužės 26 d. daugiau nei 80-čiai tikinčiųjų jaunuolių iš Švenčionėlių ir gretimų parapijų buvo teikiamas sutvirtinimo sakramentas. Sakramentą teikė vyskupas vyskupas Arūnas Poniškaitis. Nuostabioje šventėje dalyvavo Švenčionių dekanas Medardas Čeponis, Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos kun. Dovydas Grigaliūnas bei parapjos klebonas Raimundas Macidulskas.
Šį sakramentą privalo vienintelį kartą priimti kiekvienas jau pakrikštytas, 14 metų sulaukęs, dar nesutvirtintas asmuo, kuris pats nieko neverčiamas tam apsisprendžia, tinkamai pasiruošia ir nori gyventi pagal Katalikų Bažnyčios mokymą ir stengiasi aktyviai įsijungti į bendruomenės gyvenimą.
Sveikiname jaunuosius parapijos bendruomenės narius su gražia švente!