2016 m. vasario 14 d., sekmadienis

Gavėnia

Gavėnia - pasninko, susikaupimo, atgailos metas.  Prieš sekmadienio Šv. Mišias kartu su visa bendruomene einame "Kryžiaus kelius". Gavėnios metu giedami Graudūs verksmai ypatingi tuo, kad juose atpasakojama visa Kristaus kančios istorija. Kviečiame parapijiečius prisijungti norinčius skaityti kryžiaus kelio maldas, Kančios istoriją, liturginius skaitinius, giedoti giesmes.