2015 m. lapkričio 16 d., pirmadienis

Kristaus Karaliaus šventė

Lapkričio 22 d. - Kristaus Karaliaus šventė. Aukos renkamos Vilniaus kunigų seminarijos reikalams ir išlakymui.