2015 m. liepos 22 d., trečiadienis

Šv. Kristoforo dieną šventinami vairuotojai ir automobiliai

Šį sekmadienį katalikų Bažnyčia prisimena Šv. Kristoforą. Žinome, jog jis - keliauninkų, ypač vairuotojų, globėjas. 

Malda už keliautojus ir transporto priemones:
"Dieve, Tu sukūrei nuostabų pasaulį ir žmogui patikėjai visą kūriniją, kad tobulintų ją pagal Tavo valią ir išmintį, suteik malonę, kad šie automobiliai, Tavo ir žmogaus rankų darbo kūrinys, Tavo palaimos lydimi tarnautų žmonių gerovei, darbui ir poilsiui.
Keliaujančiųjų globėjui šv. Kristoforui užtariant globok ir nuo visokių  sielos bei kūno nelaimių saugok visus, kurie šiais automobiliais tinkamai naudosis, kad sėkmingai pasiektų kelionės tikslus."