2015 m. birželio 16 d., antradienis

Gedulo ir vilties dienos minėjimas

Kaip ir kasmet, birželio 14 - ąją minėjome 74-ąsias pirmųjų trėmimų metines, kai per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių. Buvo aukojamos šv. Mišios už žuvusius tautiečius. rajono meras, tremtiniai, choristai ir tikintieji dalyvavo eisenoje ir minėjime prie paminklinio akmens geležinkelio stotyje.