2015 m. gegužės 18 d., pirmadienis

Švenčionėlių Jaunimo Choras Švenčionyse

Šiais metais Švenčionėlių Jaunimo Choras dalyvavo vaikučių I - osios komunijos šventėse Švenčionėliuose ir Švenčionyse. Džiugu matyti, kiek jaunų žmonių džiaugiasi pirmą kartą priimdami Kristų į savo širdis. Šiemet turėjome galimybę dalyvauti šventėje abejose rajono šventovėse. Tikimės, kad mūsų atliekamos giesmės praturtino šventės kaltininkus ir jų bendruomenes. 
Dėkojame už mums svarbų kvietimą abiejų parapijų bendruomenėms. 

Foto