2015 m. vasario 17 d., antradienis

Pelenų diena – gavėnios pradžia

     Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos, laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą bei nuoširdų siekį atsiversti ir tikėti Evangelija.


     Apibendrinant, pelenai simbolizuoja- žmogaus silpną ir trapų būvį bei jo tuštybę, atgailą ir gedulą, prisikėlimo troškimą, turint omenyje tai, kad visi žmonės kviečiami dalyvauti Kristaus prisikėlime. 
     Mūsų bažnyčioje Pelenų dienos šv. mišios bus aukojamos - vasario 18 d.,  19 val. Pelenų palaiminimas ir barstymas vyks šv. Mišių metu po homilijos. Mišių dalyviams kunigas užberia ant galvos žiupsnelį pelenų arba ant kaktos pelenais daro kryžiaus ženklą, pasirinktinai sakydamas šiuos Šv. Rašto žodžius: „Atmink, žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi“.
    Tikintiesiems taip pat dera prisiminti, kad Pelenų trečiadienis yra gavėnios pradžia ir tą dieną yra laikomasi pasninko. Susilaikoma ne tik nuo mėsiškų valgių, bet ir nuo sotaus ar prabangaus maisto (leidžiama sočiau pavalgyti tik kartą per dieną, kitus du kartus lengvai užkąsti).