2015 m. sausio 11 d., sekmadienis

Kviečiame į sausio 13 minėjimą
Sausio 13 - osios vakarą bažnyčioje minėjome žuvusius už Lietuvos laisvę. Susirinkusieji pagerbė jaunųjų šaulių iškilmingai nešamą Lietuvos vėliavą, dalyvavo šv. Mišiose už žuvusiuosius. Po mišių pasisakė Švenčionių r. meras Vytautas Vigelis, "Sudotos" folklorinis ansamblis atliko keletą partizaniškų dainų, giedojo bažnyčios choras. Minint žuvusiuosius - prie pastatytų portretų buvo atneštos ir uždegtos atminimo žvakutės. Minėjimo pabaigoje susirinkusieji padainavo dainą "Lietuva brangi".