2011 m. balandžio 23 d., šeštadienis

Su šv. Velykomis

1 Kor:13 
Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė - šis trejetas, bet didžiausia iš jų yra meilė. 
Su artėjančiomis Šventomis Velykomis.


Didžiąją savaitę mišios ir pamaldos vakarais 19 val.
Šv. Velykų Rezurekcija (prisikėlimo mišios) sekmadienį  24 d. 7.00 val. 
Mišios lenkų kalba 10.00 val.

Antrą Velykų dieną šv. Mišios sekmadienio tvarka 
( 8.00; 9.30; 11; 12.30)